Stockarbeten

  • Bryggor
  • Reparationer
  • Stockstommar

Trädvård

  • Konditionsundersökning
  • Fällning
  • Kronstabilisering

Byggnadsarbete

  • Renovering
  • Byggnadsråd
  • Nybyggnader

Stockarbeten

Våra brokistor har blivit en mycket populär produkt. De tillverkas enligt gammalt släktrecept. Vi bygger i furu, lärk eller asp helt enligt kundens önskemål. Storlek och utformning bör bedömas på plats.  Vi gör även flytande,  platsgjutna bryggor och kombinationer av dessa.

På gamla stockhus gör vi stockbyten och nya grunder vid behov.

Handgjorda stockstommar finns även på vår repertoar.

Trädvård

Undrar du om trädet som står på din gård är säkert? Då kan du beställa en konditionsundersökning av oss. Vi använder oss av de senaste trädundersökningsinstrumenten i branschen såsom Picus ultraljudtomograf och Resistograph mikroborr. Med dessa instrument får vi också en bild av hur trädet ser ut inuti stammen. Dessa PC-baserade program ger oss också vindhållfasthetsfaktorer som hjälper oss i undersökningen och bedömningen av trädet samt  dess framtida skötsel.

Självklart utför vi också beskärningar, kronreduceringar, kronstabiliseringar (tex. Treesave) och fällningar av krävande träd. Vår arbetsmiljö varierar från Helsingfors innerstad till sommarstugan i skärgården.

Vi använder den arbetsmetod som är säkrast och bäst lämpad för uppgiften. Vi klättrar med repteknik, använder olika skyliftar och lyftkranar enligt behov. Säkerheten ställer vi dock främst!

Stormskador eller tomtavverkningar vid nybyggen eller sommarstugan löser vi lätt med vår maskinpark i vilken ingår bla skogstraktor, Avant , fyrhjuling mm.

Byggnadsarbete

Inom byggnadsbranschen utför vi olika slags arbeten allt från nybyggen till saneringar och mindre renoveringar.  Vi är måna om att bevara gamla byggnader och använda rätt material.

Det viktigaste att tänka på är hur byggnaden andas, i dagens läge finns alltid en risk att det blandas ihop nya och gamla byggnadsmetoder. Med dessa frågor hjälper vi dig.

Om Viktors

Viktors Skogsmästeri har fungerat sedan 1998 och vår hemort är Ekenäs, Raseborg. Arbetsområdet sträcker sig i huvudsak från Salo till Helsingfors. Ekenäs skärgård med omnejd är bekant eftersom en stor del av arbetena utförs där. Vi sysselsätter mellan 1-5 personer beroende på orderstock och årstid.

Kontaktuppgifter

Viktor Fri

info@viktors.fi
0400 607396